Článek:

General Data Protection Regulation

13 února 2017

Toto nařízení podstatně mění vztah k ochraně osobních údajů v zemích EU. Nařízení je platné a je součástí naší legislativy, nicméně bude účinné od 25. května 2018. Dále se se předpokládá další upřesnění v rámci národní legislativy.

Nejdůležitější změny v ochraně osobních údajů

 

Výše uvedené změny s sebou nesou navýšení požadavků na zajištění bezpečnosti osobních údajů, a to nejen u státních, samosprávných organizací, ale i u komerčních firem, které více zacházejí s osobními údaji.

Jaké přináší zavedení GDPR problémy?

 • Vytvoření nových procesů spojených se zajištěním zvýšené ochrana práv subjektu údajů (právo být zapomenut, přenositelnost údajů k jinému správci, elektronická identifikace subjektu, uvádění souhlasu se zpracováním osobních údajů samostatně atd.)
 • Právo být zapomenut s sebou nese problém s odstraněním dat o klientech z IS a evidencí institucí:
  • Složitý problém, který je obtížně zvládnutelný
  • Právní problém, jaké informace musí být ponechány z hlediska plnění dalších zákonů a jaké musí být vymazány
 • Nutnost řešit ochranu osobních údajů komplexně s důrazem na upřesnění bezpečnostních procesů a jejich zdokumentování, kdy povinnost vést dokumentaci je taxativně stanovena
 • Zpracování Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Vytvoření procesu hlášení – povinnost ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a v některých případech subjektu údajů
 • Vysoké nároky na vzdělání a odpovědnost pověřence – musí mít odborné znalosti práva a praxi v oblasti ochrany osobních údajů
 • Vysoké správní pokuty za porušení ochrany osobních údajů
 • Úprava národní legislativy se teprve připravuje – může být upřesněna celá řada činností včetně vydávání osvědčení

,,, a celá řada dalších problémů a nových činností

 

Co nabízí BDO IT …

 • Analýzy činností organizace vůči požadavkům nařízení včetně návrhu odstranění zjištěných nedostatků v oblastech:
  • Upřesnění rozsahu zpracovávaných a ukládaných osobních údajů dle jejich dosavadních zpracování
  • Provedení analýzy činností organizace vůči požadavkům nařízení v oblastech procesní a technické
  • Provedení analýzy rizik manipulace a ukládání osobních údajů
 • Analýzy rizik pro potřeby ochrany osobních údajů
 • Zavedení komplexního programu ochrany osobních údajů dle nařízení
 • Tvorba dokumentace pro potřeby zajištění ochrany osobních údajů
 • Podpora při úpravě:
  • Formulářů a hlášení
  • Úpravě smluv
 • Podpora činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Podpora při provedení posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů
 • Školení v oblasti ochrany osobních údajů

Cílem je ochránit spravované osobní údaje a sebe v souladu s požadavky GDPR