BDO slaví 30 let v Česku

6. února 2022 je tomu právě 30 let, kdy byla společnost BDO zapsaná do obchodního rejstříku tehdy ještě Československé federativní republiky. Od té doby se hodně změnilo, ať už jde o podnikatelské prostředí a trh, o obrovský pokrok například v oblasti technologií a digitalizace, ale i uvnitř samotné společnosti, která se během celé této doby vyvíjela, rostla a spojila své síly s řadou dalších úspěšných firem a odborníků. To podstatné a důležité si dokázala zachovat a ctít po celou dobu existence a staví na nich i svou budoucnost: jsou to její profesionální hodnoty, lidská tvář a zdravá, otevřená firemní kultura.

Letošní výročí je pro nás příležitostí ke vzpomínkám, k zamyšlení nad současností i nad vizí, která nám bude udávat směr do budoucna.

Toto výročí není jen o firmě jako takové. Je především o lidech, o klientech a jejich příbězích, které jsou s nimi spojené. A my těmi příběhy žijeme.

V průběhu roku se proto s vámi postupně podělíme o ty nejzajímavější z nich, obohatíme je o své postřehy, zkušenosti a poskytneme doporučení či inspiraci, která by mohla přispět na vaší další cestě k úspěchu.

Oslava 30 let

Setkání Miroslava Jandečky, řídícího partnera, a Petra Slavíčka, předsedu představenstva, se dvěma ze tří zakladatelů BDO v České republice, Vlastimilem Hokrem a Jiřím Czabanem.  

Během diskuse o počátcích, vývoji a dnešní společnosti se jednoznačně shodli na tom, že úspěch byl, je a bude především o lidech, vzájemné úctě, spolupráci a podpoře jejich rozvoje.

Miroslav Jandečka k tomu říká: „Moderní technologie postupně nahradí automatizovatelnou práci, ale ne bez hlubokých lidských vztahů a důvěry.“

Setkání se zakladateli


"Po příjemné diskusi se zakladateli, se kterými jsme se setkali v minulém týdnu, se jednoznačně shodujeme na tom, že úspěch byl, je a bude především o lidech, vzájemné úctě, spolupráci a podpoře jejich rozvoje. Moderní technologie postupně nahradí automatizovatelnou práci, ale ne bez hlubokých lidských vztahů a důvěry."

Začátky BDO v kontextu ostatního dění