Od 1. 7. 2021 se mění pravidla v oblasti DPH především pro prodej zboží koncovým zákazníkům v EU, jste připraveni?

V případě, že zasíláte zboží do jiných členských států EU („JČS EU“) koncovým zákazníkům (B2C), můžete se těšit, že od 1. 7. 2021 již s velkou pravděpodobností nebudete potřebovat tamní registrace k DPH.

Nově budete moci veškeré DPH vykazovat pouze v České republice v aplikaci One-Stop-Shop („OSS“) anebo Import-One-Stop-Shop („IOSS“). Pravděpodobně nikdo netuší, proč tomu česká daňová správa občas říká „zvláštní režim jednoho správního místa“.

Vykazování v OSS i v IOSS je dobrovolné, stále můžete být registrovaní k DPH ve všech JČS EU a podávat tamní výkazy k DPH a odvádět DPH dle pravidel daného JČS EU. Upozorňujeme však, že v případě, že se nebudete registrovat do OSS, přestanou platit limity pro povinnou registraci v JČS EU, na které jsme zvyklí. Nově bude existovat pouze jeden limit a to 10 tis. EUR v součtu pro všechny prodeje do JČS EU. Splnění tohoto limitu se posuzuje již zvlášť za rok 2020 a zvlášť od 1. 1. 2021. V praxi to bude znamenat, že když v červenci začnete prodávat zboží do nového JČS EU, velmi pravděpodobně se v daném JČS EU budete muset registrovat k DPH a odvádět tamní DPH hned od první transakce. Upozorňujeme, že nepůjde kombinovat odvádění DPH z těchto prodejů v JČS EU a prostřednictvím OSS. Buď budete odvádět DPH ze všech prodejů přes OSS, nebo odvod DPH budete řešit individuálně v každém JČS EU, kam zasíláte zboží koncovým zákazníkům.

Od července tohoto roku vejdou do účinnosti nová evropská pravidla pro prodej zboží na dálku (zasílání zboží) a poskytování vybraných služeb koncovým zákazníkům. Upozorňujeme, že tato pravidla budou platit i za reálného předpokladu, že prováděcí legislativa se nestihne implementovat do českého zákona o DPH. Od 1. 4. 2021 se můžete elektronicky registrovat do OSS (režim Unie) anebo IOSS prostřednictvím daňového portálu finanční správy.

OSS se použije zejména v případě, že prodáváte zboží, které se již nachází v EU. IOSS se použije pouze pro zboží do 150 EUR prodávané přímo evropským koncovým zákazníkům ze třetích států (např. z Číny).

Pro OSS bude platit čtvrtletní zdaňovací období, pro IOSS měsíční. DPH ze všech prodejů do JČS EU se vykážou za dané období v jednom přiznání, které se bude podávat na finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Výsledné DPH se zaplatí v EUR. Česká republika poté bude rozesílat DPH daným JČS EU.

V případě, že budete prodávat koncovým zákazníkům z EU zboží do 150 EUR např. z Číny prostřednictvím elektronického rozhraní („ER“, např. Amazon), povinnost vykazovat prodeje v IOSS přechází na ER. Když ER nebude registrováno k IOSS, DPH ve většině případů odvede koncový zákazník v JČS EU.

Na závěr bychom rádi upozornili, že od 1. 7. 2021 přestane platit osvobození pro dovoz tzv. malých zásilek ze třetích států. V ČR byl tento limit 22 EUR. V praxi to znamená, že z každé zásilky ze třetích států bude muset být odvedeno DPH. U zásilek do 150 EUR toto DPH odvede Vaše společnost nebo ER přes IOSS; když DPH nebude odvedeno přes IOSS, DPH bude účtováno většinou koncovému zákazníkovi.

Jestli Vás přednesené téma zajímá a chcete se dozvědět více detailů, zveme Vás na seminář, který se koná 4. 6. 2021 – více informací zde.