„Oživení“ kompenzačního bonusu

Vláda v listopadu schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí o kompenzačním bonusu. Tímto navázala na podporu, která již existovala v předešlých vlnách pandemie, a která, stejně jako dříve, míří na kompenzaci OSVČ a společníků malých společností s ručením omezeným (těmito jsou společnosti s maximálně dvěma společníky, popř. rodinné firmy).

Podle tohoto návrhu zákona se bude kompenzační bonus vyplácet ve výši 1000 Kč za každý den pro OSVČ či společníky s.r.o. Podnikatelé v karanténě či v izolaci by měli mít nárok vždy alespoň na 500 Kč denně. O stejnou částku si mohou zažádat také pracovníci na dohodu mimo pracovní poměr.

Obdobně jako dříve musí i nyní podnikání pro žadatele o bonus představovat hlavní zdroj příjmů.

Ministerstvo financí prozatím naplánovalo dvě bonusová období. První od 22. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, druhé od 1. ledna do 31. ledna 2022. S ohledem na vývoj šíření epidemie může následně další bonusová období stanovit vláda prostřednictvím nařízení, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc.

Nárok na kompenzační bonus budou mít ti, jejichž příjmy se propadnou v bonusovém období minimálně o 30 % oproti průměrné měsíční výší příjmů ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím jsou libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce od června do října 2021. U sezónních podnikatelů, kteří přes léto svou činnost nevykonávají, se budou příjmy v bonusovém období srovnávat s příjmy z období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020 (tedy se srovnatelným zimním obdobím před začátkem pandemie).

Obdobně jako již dříve, také tento kompenzační bonus bude představovat vratku daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou na základě žádosti vyplácet finanční úřady.

Vládní návrh zákona počítá s tím, že žádosti bude možné podat nejdříve po skončení daného bonusového období, tedy v období, kdy už bude možné přesně vyčíslit propad výše tržeb. Žádosti se budou podávat ve lhůtě dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období, přičemž žadatelé budou moci využít speciálně zřízenou webovou stránku, podat žádost e-mailem, datovou schránkou, poštou či zažádat osobně na podatelně finančního úřadu.

Veškeré další informace ke kompenzačnímu bonusu naleznete na webu Ministerstva financí zde.

 


Pravidelně vám přinášíme aktuální informace a doporučení související s aktuální epidemiologickou a ekonomickou situací. Archiv a novinky najdete přehledně na jednom místě ZDE