Jaký operační systém je nejbezpečnější?

 Anonymitu chápeme jako stav, kdy je identita uživatele neznámá a soukromí jako stav, kdy uživatel není monitorován. Právě z důvodu celkového navržení internetu není jednoduché tohoto cíle dosáhnout. Nicméně existuje tzv. TOR síť, která uživatelům umožňuje anonymně komunikovat a procházet internet. Oblíbený TOR Browser pro přístup k temnějším zákoutím webu je jeden z programů, které se na tuto síť dokážou napojit. Jak TOR síť funguje a jak jsou anonymita a soukromí uživatelů zajištěny je také velmi zajímavé téma, o kterém Vám napíšu více v dalších článcích.

TAILS – The Amnestic Incognito Live System

Běžné operační systémy a programy neustále sbírají data o uživatelích, o Vás. Pro anonymní surfování internetem můžete použít již zmiňovaný TOR Browser, avšak skrze tuto síť je směrována pouze komunikace TOR prohlížeče.  Přes ostatní instalované programy mohou stále unikat data a informace, jejichž zneužití může vést k odhalení Vaší identity.

Tento problém velmi elegantně řeší operační systém TAILS. Jedná se o linuxovou distribuci, která je velmi nenáročná na výpočetní zdroje a je primárně určena pro použití jako „Live system“. To znamená, že může být jednoduše načtena z externího disku či malého USB flash disku při startu počítače. Důležitou vlastností tohoto systému je, že veškerý síťový provoz je směrován právě skrze zmiňovanou TOR síť. Je doporučeno do tohoto systému neukládat žádné důležité informace, jelikož s každým novým použitím je TAILS nastaven do výchozího nastavení. Tím se minimalizují rizika spojená s odhalením identity uživatele. Je však také možné nastavit persistentní složku, jejíž obsah bude s novým načtením zachován.

Systém disponuje moderním a intuitivním uživatelským prostředím a kdokoliv se základní znalostí linuxových systémů by neměl mít problém s ním pracovat. Operační systém je volně ke stažení a obraz disku k instalaci na přenosné médium je možno nalézt na oficiálních stránkách pod odkazem tails.boum.org.

Qubes OS

Přestože lze TAILS považovat za relativně bezpečný operační systém, zůstává v něm stále jedna nedokonalost. Celý systém pracuje pouze s jedním diskem. Pokud bychom chtěli pracovat s více disky, kde na jednom bychom měli uložené citlivé informace, na druhém bychom chtěli spouštět nedůvěryhodné programy a další využívat pro běžnou činnost, museli bychom vždy spouštět nový systém TAILS z jiného přenosného média.

Zdroj: https://www.zsecurity.org

Tento způsob je samozřejmě možný, avšak neudržitelný. Zde přichází na řadu operační systém Qubes OS. Tento systém dokáže rozdělit výpočetní zdroje počítače mezi logicky oddělené domény, které si lze představit jako virtuální počítače nad operačním systémem. Každá doména má vlastní CPU, operační paměť i disk, a funguje jako samostatná jednotka. Určitým způsobem však dokážou domény komunikovat i mezi sebou. Pro potenciálního útočníka je po infiltraci tohoto systému velmi obtížné se v něm pohybovat. To, že každá doména disponuje vlastními výpočetními zdroji úzce souvisí s tím, že Qubes OS je mnohem náročnější na výpočetní výkon než systém TAILS.

Je možné dynamicky pracovat s jednotlivými doménami a přepínat mezi nimi. Každá má své vlastní specifické využití. Například doména Disposable je určena pro testování a spouštění nedůvěryhodných programů a její obsah je odstraněn při každém startu operačního systému. Doména Work je určena pro běžnou uživatelskou práci, doména Untrusted pak pro prohlížení obsahu webu. Doména Vault nedisponuje připojením k internetu a jejím cílem je uchovávat citlivá data uživatele.

Operační systém Qubes OS již nedisponuje tak intuitivním uživatelským rozhraním jako systém TAILS, ale s malým úsilím se v něm i uživatel se základní znalostí linuxových systémů dokáže rychle zorientovat. Operační systém je dostupný volně ke stažení a obraz disku k instalaci na přenosné médium je možno nalézt na oficiálních stránkách pod odkazem www.qubes-os.org.

Zdroj: https://www.zsecurity.org

Většina uživatelů bere kybernetickou bezpečnost na lehkou váhu. Soukromí je ale velmi důležité a lidé by si ho měli chránit. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik informací o nás operační systémy a nejrůznější programy sbírají a analyzují.   Přestože žijeme v informačním věku, tak i v této době lze dosáhnout anonymity a soukromí. I zde se však ukazuje, že každé pro má své proti. To, že jsou dnes uživatelé schopni dosáhnout na internetu naprosté anonymity, nahrává do karet nelegálním činnostem, kterých lze velmi snadno docílit prostřednictvím Dark Webu, tzn. „temné strany internetu.“