• ESG je hodnotící rámec tří oblastí řízení firem – sleduje, jak je firma ohleduplná vůči životnímu prostředí, lidem a jaký je způsob řízení podniku.
    Aby firma pochopila a naplno využila svůj potenciál v oblasti ESG, je výhodné nastavit si správnou ESG strategii. Jde o dlouhodobý plán aktivit, jak zmírnit rizika a posunout firmu v oblasti udržitelnosti tak, aby byla konkurenceschopná a atraktivní pro investory, zaměstnance i zákazníky.
    Společně s vámi vytvoříme a nastavíme efektivní ESG strategii tak, aby odrážela jedinečnost Vaší firmy a pomohla Vám obstát v konkurenci do budoucna. Vyplňte si zdarma náš vstupní ESG dotazník a zjistěte, jak si v této oblasti vaše firma stojí.

Jak splňujete požadavky ESG?

Kolik má vaše společnost zaměstnanců?:


Jaký má vaše společnost přibližně obrat? (V EUR):

Máte nastavený ESG či nefinanční reporting?:

Reflektuje vaše firemní strategie jakýmkoliv způsobem téma udržitelnosti?:

Máte stanovené měřitelné cíle pro zmírňování klimatické změny a adaptaci na klimatickou změnu? :

Měříte produkci CO2?:

Reportujete produkci CO2?:

Znáte vaši roční produkci odpadu?:

Podnikáte kroky vedoucí k prevenci vzniku odpadu?:

Zajišťujete ochranu oznamovatelů?:

Máte nástroje pro sledování spokojenosti zaměstnanců?:

Splňuje vaše ochrana dat a zabezpečení osobních údajů všechny platné normy? :

Školíte pravidelně Bezpečnost a ochranu zdraví při práci?:

Na základě uložených informací vás bude společnost BDO Audit, s. r. o. kontaktovat.
Opište číslo z obrázku
 Security code