Služby pro rodinné firmy


Spolupráce, která přetrvá po generace. Rodinné podniky jsou bezpochyby páteří ekonomiky. Každý takový podnik v kombinaci s jedinečnými cíli dané rodiny jsou dva základní faktory, jež činí rodinné firmy unikátními. Většina rodin, které chtějí uchovat svá aktiva pro budoucí generace, spolupracuje na dosažení jednoho nebo více z pěti společných cílů.

Jaký je náš přístup?

Rodina

Respektujeme pravidlo, že každá rodina a její člen jsou jedineční a tomu přizpůsobujeme naše poradenství například v oblasti daní, charitativní činnosti, svěřenských fondů, mezinárodních struktur, plánování nástupnictví atd. Pomůžeme Vám rovněž vytvořit strategii vlastníků rodinného majetku a sepsat rodinnou ústavu.

 

Rodinná kancelář / Family Office

Rodinná kancelář je platforma určená především na investování finančního přebytku vytvořeného rodinným podnikem nebo jeho prodejem. Strategie a potřeby rodin jsou složité a často vyžadují spolupráci více odborníků dohlížejících na různé záležitosti.

Naše služby jsou založeny na diskrétnosti, důvěře a empatii. Můžeme vám pomoci například v těchto oblastech:

  • Založení a správa Rodinné kanceláře (Family Office)
  • Nastavení struktury odměňování Family Office a osob pracujících pro ni
  • Vytvoření struktury finančního výkaznictví majetku, která rodinám poskytne informace pro správné rozhodování
  • Poradenství pro vyhodnocení investičních cílů, poradenství při transakcích, ocenění společností
  • Poradenství při jednání s koinvestory, bankami
  • Strukturování pořízení velkých aktiv jako jsou jachty, letadla atd.
  • Kontrola a nastavení opatření kybernetické bezpečnosti
  • Nastavení a zavedení procesů pro řízení rizik
  • Poradenství v oblasti filantropických iniciativ

 

Budoucí lídři

Převzetí pomyslné štafety v rodinném podniku nezačíná oficiálním jmenováním. Je to dlouhodobý proces, na který se budoucí lídři rodinných firem připravují již od dětství a který vede k nalezení vlastního stylu řízení firmy, k zachování rodinných hodnot a DNA firmy. Jsou oblasti, ve kterých formální vzdělání nestačí a které je nutné dále prohlubovat:

  • Personalizovaná školení v oblastech firemních financí, daní, účetnictví z pohledu majitele firmy