O nás


BDO Valuation s. r. o. je znalecká kancelář. Byla založena v návaznosti na činnost přední poradenské společnosti působící na trhu již od roku 1991. V České republice se řadíme k menším specializovaným kancelářím s širokým znaleckým oprávněním z oboru ekonomie. Dokážeme skloubit ekonomický a právní pohled na problematiku. Znalecký tým tvoří jedenáct odborníků, které můžete najít na naší pražské pobočce.

Fúze (sloučení, slynutí, rozdělení, změna právní formy)

Poskytujeme komplexní znalecké služby u všech typů fúzí, kompletní znalecké daňové a účetní poradenství.
• ocenění jmění pro přeměny společnosti,
• stanovení přiměřeného protiplnění při převodu jmění na hlavního akcionáře.

Nepeněžité vklady

Poskytujeme komplexní znalecké služby pro nepeněžité vklady. Oceňujeme nepeněžité vklady (závod, nemovitosti, nehmotný majetek, pohledávky, další typy majetku) do i mimo základní kapitál.

Oceňování pro IFRS

Stanovení obvyklé ceny pro účetnictví dle IFRS.
• PPA (purchase price allocation).

Posudky v insolvenčním řízení

Znalecky jsme se podíleli na mnoha insolvenčních řízeních ať již formou konkursu či reorganizace. Naše posudky byly schváleny věřitelskými výbory.
• analýza předlužení a analýza insolvence,
• ocenění majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení a pro účely reorganizace.

Finanční expertiza, analýza due diligence

Analyzujeme finanční stránku projektů či účetní výkazy společností. Porovnáváme údaje se standardy v odvětví, a případně vyvozujeme závěry významné pro danou situaci.
• finanční/ekonomické due diligence,
• oceňování společností při nákupu či prodeji.

Vypracování posudku v rámci soudního řízení (dle OSŘ i TŘ)

Souběh ekonomického a právního vzdělání našich expertů zaručuje komplexní pohled při zpracování otázek. Chápeme právní souvislosti ekonomické problematiky. Dokážeme také vysvětlit právní souvislosti znalecké činnosti. stanovení škody (majetkové újmy včetně ušlého zisku)
• stanovení prospěchu,
• revizní posudky.

Studie reálnosti investičního záměru

Podílíme se znalecky a analýzami na odhadu budoucího vývoje předpokládané investice.

Analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku

Manažeři tak dostojí závazku péče řádného hospodáře.
• posudky pro posuzování spravedlnosti,
• podmínek při poskytování finanční asistence sestavování finančních plánů.

Poradenství při prodejích

Generační obměny a vstup strategických partnerů.

Oceňování nemovitostí

Máme zkušenosti s oceňováním výrobních areálů i velkých nákupních center. Naše služby zahrnují jak tržní ocenění, tak i oceňování pro daňové účely.
• oceňování nemovitostí v rámci fúzí a vkladů
• stanovení obvyklé ceny pro výkup pozemků
• ocenění pro dražby a exekuce
• ocenění reálnou hodnotou pro výkaznictví IFRS
• administrativní ocenění pro daňové účely

Transferové ceny

Stanovujeme ceny transakcí mezi propojenými subjekty a to v obvyklé výši v souladu s českými daňovými zákony.

Více informací
Aktuálně v BDO
Události
Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Dokážeme skloubit ekonomický a právní pohled

Telefonní číslo:
+
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Bez vašeho souhlasu nemůžeme zpracovat Vaše osobní údaje a vyřídit Vaši žádost (jméno, příjmení, email, telefon, společnost). Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení:
Abychom Vám mohli zasílat aktuální informace, tipy a pozvánky na exkluzivní akce i v budoucnu, potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon, společnost) k uvedenému účelu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení naleznete zde.
Opište číslo z obrázku
 Security code