Antonín Pešek, Manager

Antonín pracuje v BDO od roku 2000, působí jako Manager a specializuje se na poskytování auditorských služeb podnikatelům a společnostem.

Řídí závazky týkající se přepracování účetní závěrky sestavené podle českých GAAP na účetní závěrky sestavené v souladu s IFRS a souvisejícími poradenskými službami. Je odpovědný za interní školení zaměřené na audit účetní závěrky a provádí interní a externí kontroly kvality auditů a související dokumentace.

Antonín je certifikovaným členem Komory auditorů České republiky.

Hovoří plynně česky, anglicky a německy.