• Hana Procházková
Hana Procházková, Manager

Hana je daňová poradkyně od roku 2003 a působí na pozici manažera daňového oddělení. Má více než 20leté zkušenosti v oblasti účetnictví, daně z příjmů a mezinárodního zdanění. Specializuje se na klienty s vazbou na zahraničí, kterým vedle účetnictví a daní pomáhá s reportingem pro mateřské společnosti podle pravidel IFRS, US GAAP nebo HGB. Sestavuje konsolidované účetní závěrky.

Je absolventkou Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor manažer-ekonom.

Hana pracuje se systémem SAP a hovoří česky, německy a anglicky.