Igor Vondrášek, Advokát

Igor působí v advokátní kanceláři BDO Legal v České republice jako Advokát. V rámci své praxe se zabývá zejména právem obchodních společností a nemovitostí. Věnuje se však také M&A projektům či právu cenných papírů.

Profesní zkušenosti získával Igor v několika tuzemských i mezinárodních advokátních kancelářích se zaměřením na německy mluvící klientelu. Působil v advokátních kancelářích Noerr, Giese & Partner či Rentsch Legal. Díky ročnímu studijnímu pobytu na Univerzitě v Hamburku získal cenné zahraniční zkušenosti v jedné z tamních advokátních kanceláří.

Při své koncipientské praxi se podílel na celé řadě korporátních a nemovitostních transakcí, přípravě právních prověrek či nejrůznějších typů smluvní dokumentace. Zajišťoval emise dluhopisů, přičemž bohaté zkušenosti má též s AML problematikou.

Igor je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Ovládá angličtinu, němčinu a češtinu, která je jeho mateřským jazykem.