Iva Kudrnová, Manager

Iva má více než 20 let zkušeností s poskytováním auditorských služeb. Provádí audity u českých firem, převážně z výrobního průmyslu. Má hluboké znalosti a zkušenosti v oblasti financí a účetnictví, včetně Mezinárodních účetních standardů. Vzhledem k dlouholeté praxi v auditu se specializuje i na sektor územních samosprávných celků, u kterých provádí přezkumy hospodaření.

Iva obdržela certifikát ICU 1. stupně. Hovoří česky a německy.