Ivana Markovská, Manager

 

Ivana působí v BDO Valuation jako znalkyně na oceňování nemovitostí od roku 2021.

Po studiích začala pracovat ve stavební firmě, kde se věnovala přípravě staveb, zajištění subdodavatelů a koordinaci projektové dokumentace. Tři roky také pracovala v projektové kanceláři, kde se věnovala projektování pozemních staveb. Poté navázala spolupráci se soudními znalci a začala se věnovat oceňování nemovitostí, posuzování stavebních závad a inženýringu.

Po absolvování dvouletého studia v oboru oceňování nemovitostí byla v roce 2010 jmenována znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí a v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské.

Ivana je absolventkou ČVÚT Praha, fakulta stavební, obor pozemní stavby.

Hovoří česky a anglicky.