Jarmila Kebrlová, Senior Manager

Jarmila pracuje ve společnosti BDO od roku 1995 a zaměřuje se na audit a účetní poradenství pro podnikatelské subjekty a neziskové subjekty.

Jarmila má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním služeb pro střední a větší podnikatelské subjekty a společnosti z oblasti neziskového sektoru v rámci statutárního auditu a účetního poradenství.

Před nástupem do BDO Audit působila 5 let na finančním úřadu  v oddělení daně z příjmů právnických osob.

Jarmila je Certifikovanou auditorkou (KA ČR). Hovoří plynně česky, anglicky a německy.