Jiří Pospíšil, Manager

Jiří pracuje v BDO od roku 2017 jako metodik účetnictví a IFRS expert a působí jako Manager.

Zaměřuje se především na metodiku účetnictví a finančního výkaznictví podle českých právních předpisů a mezinárodních účetních standardů IFRS. Poskytuje poradenství v oblasti sestavování účetních závěrek dle IFRS, auditů účetních závěrek a související problematiky.

V současnosti také vyučuje na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V lektorské i výzkumné činnosti se zaměřuje na oblast účetnictví podnikových kombinací a související problematiku oceňování podniků.

Jiří studoval na Emory University (USA) Goizueta Business School a Ljublana University of Economics. Je členem Komory daňových poradců ČR a Komory certifikovaných účetních.

Hovoří plynně česky a anglicky.