Lukáš Toman, Manager

Lukáš se připojil k BDO v roce 2017 a nyní vede tým daňového poradenství. Lukáš běžně kombinuje dlouhodobé daňové poradenství s jednorázovými projekty.

V dlouhodobém poradenství se zaměřuje zejména na oblast DPPO a DPH. V rámci jednorázových specifických projektů se za tři roky, kdy je součástí BDO, podílel například na zařazení majetku v rámci investičních pobídek nebo zpracování dokumentací k odpočtu na podporu výzkumu a vývoje.

V poslední době se intenzivně věnuje automatizaci toků dokladů od příjmu dokladů přes jejich schválení managementem až po zaúčtování v ERP.

V neposlední řadě Lukáš využívá své vysokoškolské ekonomické a právní vzdělání, aby zajistil ochranu práv klientů v rámci daňových řízení.

Lukáš je certifikovaným daňovým poradcem (Komora daňových poradců ČR).

Hovoří česky a anglicky.