Martin Bouzek, Manager

Martin se věnuje oceňování nemovitostí od roku 2008, kdy nastoupil k dálkovému studiu oceňování nemovitostí na Vysoké škole realitní - Institutu Franka Dysona. Následně byl v roce 2012 jmenován znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Působí v BDO Valuation jako znalec oceňování nemovitostí od listopadu roku 2021.

Martin je absolventem ČVÚT Praha, fakulty stavební, obor pozemní stavby, profesní modul rekonstrukce a modernizace staveb. V roce 2009 získal autorizaci autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.

Po studiích nastoupil do stavební firmy Skanska jako mistr, poté se věnoval přípravě staveb a posléze působil jako stavbyvedoucí. Od roku 2008 působil v rodinné stavební firmě.

Hovoří česky, dorozumí se anglicky.