Miloš Křivka, Manager

Miloš Křivka má šestileté zkušenosti s prováděním auditorských služeb poskytované českým i mezinárodním společnostem. V BDO pracuje od roku 2016.

Miloš Křivka se během své praxe podílel na mnoha významných českých i mezinárodních zakázkách v oblasti statutárního auditu dle české účetní legislativy a IFRS. V rámci BDO řídí a podílí se na zakázkách v oblasti auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů a na jiných ověřovacích zakázkách například ověření reportovacích balíčků pro účely konsolidace mateřských společností.

Hovoří plynně česky a anglicky.