Petra Žďánská, Manager

Petra pracuje v BDO od roku 2015 a působí zde jako Manager.

Zaměřuje se na poskytování služeb v oblasti auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle IFRS a českých účetních předpisů a to zejména pro obchodní a výrobní společnosti.

Je auditorem registrovaným Komorou auditorů České republiky.

Hovoří plynně česky a anglicky.