Růžena Trnková, Senior Manager

Růžena pracuje v BDO od roku 1993 a specializuje se na provádění auditů a poskytování poradenských služeb zejména pro podnikatele ale i neziskové organizace. Provádí statutární audity účetních závěrek podle českých účetních předpisů a IFRS.

Růžena je Certifikovanou auditorkou (KA ČR) a členkou Komory auditorů. Hovoří plynně česky a anglicky.