Šárka Mikulicsová, Manager

Šárka pracuje ve společnosti BDO jako Manager a zaměřuje se na poskytování auditních služeb organizacím v akademické a veřejné sféře.

Šárka na manažerské pozici řídí zakázky přezkoumání hospodaření a auditů škol, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací územních samosprávných celků, státních fondů a neziskových organizací. Zabývá se také problematikou dotací a interního auditu ve veřejné správě a akademické sféře.

Hovoří plynně česky a anglicky.