Silvia Košíková, Manager

 

Silvia nastoupila do BDO Valuation v září roku 2017 na pozici asistent znalce. Nyní zde působí jako Manager.

Osvědčila se na náročných zakázkách a posunula se na pozici manažer oceňování podniků a transferových cen. Je schopna samostatného vedení zakázek, ale i kolektivní spolupráce. Silvia se specializuje na oceňování podniků či jejich části, na analýzách transferových cen a na finančních analýzách souvisejících s DD. V minulosti pracovala v oblasti nemovitostí a během rodičovské dovolené jako účetní. Tato praxe jí výrazně pomáhá při současných zakázkách.

Silvia je absolventkou Ekonomické univerzity v Bratislavě a dále oboru oceňování podniku na Institutu oceňování majetku VŠE Praha.

Hovoří slovensky, česky, anglicky, rozumí také německy.