Tomáš Klíma, Senior Manager

Tomáš pracuje ve společnosti BDO od roku 2013. Již více než 15 let poskytuje mezinárodní daňové poradenství. Zaměřuje se zejména na daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění, transakční poradenství včetně due diligence, investiční pobídky, a odpočty na výzkum a vývoj. Má zkušenosti s přeshraničními M&A transakcemi, včetně řízení a koordinace projektů.

Od roku 2004 do roku 2013 působil ve společnosti Deloitte v České Republice a v Japonsku. Vystudoval správu, řízení a oceňování podniků na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Je registrovaný daňový poradce, v letech 2016 – 2017 se účastnil právního vzdělání pro daňové poradce.

Tomáš hovoří česky, anglicky a japonsky.