Tomáš

Tomáš Krolupper

Partner

Daňové poradenství – kancelář Praha

+420 226 223 230


Tomáš je partnerem ve společnosti BDO Tax a.s., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je znalcem pro obor Ekonomika, registrovaným daňovým poradcem a certifikovaným celním deklarantem.


Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a Bankovní institut vysoká škola, a.s. – program oceňování podniku. Tomáš má více než tříletou praxi ve společnosti KPMG. Poté v roce 2000 založil a vedl jako společník a jednatel lokální daňově poradenskou společnost.


Tomáš Krolupper se specializuje na restrukturalizaci firem a holdingové struktury a dále na problematiku daně z příjmů právnických osob. Zaměřuje se rovněž na oblast transferpricingu a zpracování znaleckých posudků pro oblast transferových cen.


Tomáš Krolupper plynně hovoří česky a anglicky.