Zdeněk Hromek, Manager

Zdeněk je daňovým poradcem, který se ve své praxi zaměřuje na oblast daňového poradenství u různě orientovaných subjektů se zvláštním zaměřením na oblast mezinárodního zdanění a daně ze závislé činnosti. Má také zkušenosti s vedením účetní agendy pro malé a střední podniky a společnosti. Zdeněk absolvoval Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studijní program ekonomika a management, obor obchodní podnikání.

Zdeněk je Certifikovaným daňovým poradcem KDP ČR. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.