Michal Libič, Senior Manager

Michal pracuje v BDO od roku 2015 jako Senior Manager se specializací na audit výrobních a obchodních společností podle CAS, IFRS a US GAAP, včetně testování kontrolních mechanismů SOX a testování interních kontrolních mechanismů COSO. 

Michal má bakalářský titul z Masarykovy univerzity v Brně a magisterský titul z Vysoké školy ekonomické v Praze. Během studia byl zodpovědný za finanční řízení pobočky mezinárodní nevládní organizace v České republice.

V roce 2018 dokončil plnou kvalifikaci ACCA a stal se jejim členem. Michal je asistentem auditora certifikovaným Auditním úřadem České republiky. V letech 2018 až 2021 získával zkušenosti v bostonské kanceláří BDO USA, kde působil na pozici Experienced Audit Senior a pracoval na auditech společností kótovaných na americké burze. 

Hovoří česky, slovensky a anglicky.