Tomáš Beránek, Manager

Tomáš pracuje v BDO od roku 2016. Působí jako Manager.

Specializuje se na testování interních kontrol, finanční due diligence a kontrolu účetních závěrek v souladu s CZ GAAP nebo IFRS. Účastnil se interních auditů, auditů finančních výkazů a forenzních auditů. Má zkušenosti s analýzou interních procesů, posuzováním rizik a testováním všech účetních oblastí. Podílel se také na provádění finanční due diligence pro významné klienty.

Tomáš hovoří plynně česky, anglicky a má základní znalosti němčiny.