Spolufinancování projektu Evropskou Unií

05.01.2017

BDO ADVISORY S.R.O. - VÝVOJ SW PLATFORMY PRO PODPORU E-COMMERCE, REG. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002088 je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je vývoj nové SW platformy pro podporu e-commerce