• BDO dosahuje globálních příjmů 9 miliard dolarů a zaměstnává 80 tis. odborníků

BDO dosahuje globálních příjmů 9 miliard dolarů a zaměstnává 80 tis. odborníků

12.12.2018

BDO k 30. září 2018 dosahuje celkových příjmů 8,99 miliard amerických dolarů (7,56 miliard EUR), což znamená meziroční 10% růst.

Nejnovější finanční výsledky upevňují postavení společnosti jako nejrychleji rostoucí globální organizace ve svém odvětví v posledním desetiletí.

Nadprůměrný růst byl způsoben především silným organickým růstem a nadprůměrnou aktivitou na poli fúzí a akvizic. Na aktivitách skupiny se celosvětově podílí přes 80 tisíc zaměstnanců.

Úspěch díky inovacím

Globální organizace BDO má zastoupení ve 162 zemích světa, v nichž zpravidla zaujímá postavení jednoho z lídrů trhu. Roční finanční výsledky zpracované k 30. září odhalily tržby ve výši 9 miliard dolarů. Ve srovnání s rokem 2017 se jedná o růst přesahující 10 %.  Nejrychleji rostly tržby o 17 % v oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA). Vedení skupiny přičítá pozitivní výsledky zejména aktivnímu přístupu k inovacím, které do podnikání přináší vysokou efektivitu a současně vysokou hodnotu pro klienty. „Jsme aktivní poradci budoucnosti, nejen auditoři nebo daňoví konzultanti. Klientům nabízíme inovativní přístup skrze nové technologie a postupy. Především díky našim zaměstnancům a profesionálním vztahům, které budují s našimi klienty, jsme v roce 2018 dosáhli tohoto opravdu skvělého výsledku,“ říká CEO Keith Farlinger.

V Česku růst napříč segmenty

K růstu celé skupiny přispělo také BDO v České republice zaměstnávající více než 300 zaměstnanců. Díky své dlouholeté praxi se řadí k předním společnostem s tímto zaměřením a je lídrem na poli poskytování služeb středně velkým společnostem. V letošním roce poradenská společnost zaznamenala růst v segmentech auditu, daňového poradenství, IT poradenství a v oblasti zprostředkování fúzí a akvizic, kde dosáhla téměř 20% nárůstu počtu transakcí. „Naše firma realizovala 20 obchodů, které proběhly zejména v důsledku generační výměny,“ dodává Petr Kymlička, partner poradenské společnosti BDO v Česku.