• Daňová uznatelnost finančních i nefinančních darů

Daňová uznatelnost finančních i nefinančních darů

05.03.2022

Ve stínu aktuálního dění se velké množství občanů i firem rozhodlo pomoci válkou postižené Ukrajině. Přijde nám vhodné stručně připomenout podmínky daňové uznatelnosti daru. Budete-li uvažovat i nad tímto aspektem své dobré vůle a dobročinnosti, podaří se vám soustředit maximum vynaložených prostředků právě tam, kde jsou nejvíce zapotřebí.

Pokud dar putuje například k nějaké české neziskové organizaci, lze jeho výši odečíst od základu daně. U fyzických osob může v roce 2022 činit dar maximálně 15 % základu daně při minimální hodnotě daru 1 000 Kč; u právnických osob potom maximálně 10 % základu daně při minimální hodnotě daru 2 000 Kč.

Uplatnění odčitatelné položky definuje Zákon o daních z příjmů v § 15 ods.1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 pro právnické osoby, kde je podstatný:

  • Subjekt obdarovaného
  • Účel daru
  • Spodní a horní limit výše daru

Předmětem daru bývají nejčastěji finanční prostředky, ale darovat lze i jakékoliv předměty či služby. Výše uvedené odpočty od základu daně platí pro peněžní i nepeněžní dary.

V případě nepeněžních darů vzniká otázka hodnoty daru. Fyzická osoba darující část svého „soukromého majetku“ může odečíst tržní cenu nepeněžitého daru. U podnikajících fyzických osob a u právnických osob je to daňová zůstatková cena majetku. V případě, že nepeněžitý dar poskytne plátce DPH, nesmí zapomenout na ověření povinnosti odvodu DPH z tohoto daru, pokud si ho při pořízení (nyní) darovaného majetku nárokoval na vstupu. 

Přehled a příklady stanovení hodnoty daru, o kterou si dárce může snížit základ daně z příjmů jsme v lednu připravovali pro Nadaci VIA a naleznete ho ZDE.

V každém případě je potřeba k daňovému přiznání přiložit potvrzení o poskytnutém daru, jež by měly zmíněné neziskové organizace automaticky dodat.  

Pokud přemýšlíte, jak poskytnout finanční či nefinanční dar účelně a zároveň daňově efektivně, upozorňujeme na situace, které byste měli při svém rozhodování zohlednit a která mohou daňový odpočet znemožnit:

  1. Je-li dar poskytnut ukrajinské dobročinné organizaci, nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně. Dle Zákona musí organizace sídlit v ČR nebo v EHP/EU
  2. Je-li dar poskytnut na účet Ukrajinského velvyslanectví –bankovní účet je tedy vlastněn organizací či státem mimo Evropský hospodářský prostor, opět nelze jeho hodnotu odečíst od základu daně
  3. Rozhodne-li se zaměstnavatel poskytnout dar svému ukrajinskému zaměstnanci, je třeba brát v potaz, že je jeho hodnota považována za příjem v souvislosti se zaměstnáním, podléhá dani. Odvody na sociální a zdravotní pojištění by se k jednorázovému příspěvku souvisejícímu s mimořádnou závažnou událostí vztahovat neměly.

Tipy a možnosti, kde a jak můžete pomoci, i informace určené pro ty, kteří pomoc potřebují, najdete prakticky a přehledně zpracované například na serveru STOJÍME ZA UKRAJINOU.