• Naše hodnoty

Naše hodnoty

Zakládáme si na vzájemné důvěře a otevřené komunikaci. Komunikace pro nás stojí nade vším.

BDO je skvělé místo a prostředí pro skvělé lidi a zakládáme si na důležitosti profesní seberealizace:

  • Úcta k soukromému životu: Pouze vyváženost kariéry, ctižádosti a soukromého života (zdraví, rodiny, volného času, a duševního rozvoje) vede k úspěchu
  • Tvrdá práce: Jen ti nejlepší mají co nabídnout, k tomu vede celoživotní nasazení a zlepšování se

Naší prioritou jsou osobní hodnoty:

  • Důvěra: Propojení morálky, integrity, znalostí a výsledků
  • Týmová práce: Vzájemná spolupráce uvnitř i navenek posouvá naše osobní hranice
  • Loajalita: Jsme si vědomi toho, že to, co máme, máme i díky ostatním, Společnosti, zákazníkům, že jedno souvisí s druhým a je navzájem neoddělitelné

Profesní hodnoty, které uznáváme nám umožňují dodávat pro vás ty nejlepší řešení:

  • Okamžité a proaktivní jednání: Sami vyhledáváme a realizujeme možnosti zlepšení, hodnotu pro klienta
  • Nekompromisní kvalita: Naše nejlepší znalosti využíváme pro nejlepší řešení
  • Zodpovědnost a spolehlivost: Zodpovídáme za výsledky své práce, za dlouhodobé nalézání optimálních řešení