Finanční instituce

Pomáháme klientům v sektoru finančních služeb uspět v měnícím se prostředí, které je poznamenáno regulací, kybernetickými riziky, inflací a složitou ekonomickou situací obecně, ale i aspekty udržitelnosti, převratnými technologiemi a novými kanály poskytování služeb, které mají významný vliv na konkurenceschopnost.

Naše služby - včetně řízení, rizik, dodržování předpisů, přezkoumání obchodních procesů a dalších - jsou přizpůsobeny unikátním potřebám organizací poskytujících finanční služby. Ve všech těchto segmentech přináší BDO hluboké porozumění složitosti odvětví finančních služeb a jedinečným výzvám, kterým čelí podnikání našich klientů.

Jako globální síť pokrývající 164 zemí a teritorií řešíme jak domácí, tak mezinárodní potřeby.

Jsme hrdí na vztahy, které s našimi klienty rozvíjíme, a naši klienti zase oceňují kombinaci kvality a rozsahu našich služeb i technických znalostí.