• Automatizace procesů pomocí umělé inteligence

Automatizace procesů pomocí umělé inteligence

Podejte si ruku s roboty a přenechte jim vaše rutinní procesy! Využijte lépe potenciál vašich zaměstnanců a na manuální práci využijte umělou inteligenci. 

Specialisté poradenské společnosti BDO vám pomohou přetvořit roboty na pracovní sílu, která vaše 

zaměstnance bezchybně zastoupí. Ti se pak mohou věnovat kvalifikovanějším činnostem s vyšší přidanou hodnotou.  

Naše služby:

BANKOVNICTVÍ
 • Automatizace zpracování přeplatků/nedoplatků úvěrů nebo hypoték
 • Kontrola a export dat z bankovních výpisů
 • Automatické procesu zakládání nebo rušení účtů
 • Automatické zadávání požadavků klientů 
 • Rámcová kontrola kredibility klientů
POJIŠŤOVNICTVÍ
 • Automatické zpracování faktur a plateb
 • Automatické zadávání požadavků na změnu v systémech a databázích
 • Automatické generování / (re)kalkulace pojistných smluv
 • Automatická notifikace u končících smluv
BACK OFFICE
 • Automatizace procesu AML a KYC
 • Automatizace náboru nových zaměstnanců a výstupní agendy
 • Digitalizace formulářů a vytěžování papírových dokumentů
 • Kontrola zveřejněných smluv v registru smluv
 • Automatizace klasifikace pohledávek a zasílání upomínek
FINANCE A ÚČETNICTVÍ
 • Konsolidace zůstatků na bankovních účtech
 • Automatizace přehledů v souvislosti s agendou DPH
 • Automatizace procesu schvalování a vytěžování dat přijatých faktur
 • Automatizace procesu vystavování objednávek a platebních příkazů
 • Automatizace sběru dat pro potřeby externího a interního auditora
PŘÍNOSY:
 • Redukce rutinních činností
 • Úspora času
 • Snížení chybovosti
 • Zvýšení produktivity práce
 • Snadný start a intuitivní používání
 • Rychlá návratnost investice