• Udržitelné financování a emise zelených dluhopisů

Udržitelné financování a emise zelených dluhopisů

Zajištění optimální kapitálové struktury bude v nadcházejících náročných tržních podmínkách klíčový faktor podnikatelské úspěšnosti. BDO poskytne end-to-end asistenci v procesu zajištění financování vaší společnosti.  

Tlak na udržitelné podnikání rychle roste ze strany investorů, finančních institucí, koncových zákazníků  i regulačních orgánů. Společnosti zajišťující zdrojové financování tak musí činit dostatečné kroky v oblasti environmentální a sociální udržitelnosti. 

Poradenská společnost BDO je připravena pomoci s nastavením ESG strategie, nefinančním reportingem a akčními plány týkající se uhlíkové neutrality s cílem zajistit soulad s regulatorními požadavky.

ESG STRATEGIE A REPORTING
 • Podnikatelská strategie udržitelnosti 
 • ESG cíle a nefinanční KPIs, soulad s regulací
 • ESG finanční rámec (Financial Framework) a alokace zdrojů financování
 • Funkční, procesní a kapacitní nastavení nefinančního výkaznictví, datová základna
 • Digitalizace, automatizace a robotizace nefinančního reportingu
VOLBA ÚVĚROVÝCH VĚŘITELŮ
 • Analýza úvěrové angažovanosti a podmínek stávajících finančních institucí 
 • Posouzení kapacity finančního (banky) a kapitálového trhu (investoři)
 • Selekce vhodných úvěrových věřitelů z portfolia tuzemských a mezinárodních komerčních bank, exportních a rozvojových bank
 • Komplexní asistence řízení vztahu s bankami v procesu zajištění financování
ŘÍZENÍ TRŽNÍCH RIZIK
 • Vytvoření pravidel řízení tržních rizik a zajištění souladu s úvěrovou dokumentací
 • Přirozené zajištění
 • Řízení kurzových rizik
 • Řízení úrokových rizik
 • Řízení komoditních rizik
INVESTIČNÍ STRATEGIE
 • Investiční strategie jako nedílná součást podnikatelské strategie
 • Alokace vlastních a cizích zdrojů financování na schválené investiční záměry
 • Průběžné řízení projektového portfolia, multikriteriální výběr investičních záměrů a zpětný back testing realizovaných projektů
 • Výpočet a dlouhodobá projekce kovenantů
 • Pravidla kapitálového investování a pružné využívání vhodných depozitních služeb
VOLBA BANKOVNÍCH ÚVĚRŮ  A PRODUKTŮ KAPITÁLOVÉHO TRHU 
 • Návrh optimálního mixu úvěrových produktů (investiční úvěry, překlenovací úvěry, revolvingové úvěry, střednědobé rezervní úvěry, treasury limity) 
 • Doporučení optimálních produktů kapitálového trhu (ESG Bond, Schuldschine, Private Placement)
 • Komplexní asistence v procesu zajištění kapitálu od výběru produktu až po načerpání dluhu