• Inovace péče v důchodovém věku
Publikace:

Inovace péče v důchodovém věku

26 června 2018

Original content provided by BDO

Tato BDO studie zkoumá jakými způsoby různé země podporují stále rostoucí poptávku po pro zajištění kvalitní péče lidí v důchodovém věku. Rozumíme potřebě nalézt rovnováhu mezi společenskou zodpovědností a úspěšným fungováním firem. Naše praktická řešení tak umožní soukromým i veřejným organizacím nastavit skutečně společensky odpovědné procesy v rámci důchodové péče.