• IFRS publikace
IFRS:

IFRS publikace

18 prosince 2017

BDO Global, sekce Audit & Assurance, přináší svým partnerům a klientům v pravidelných bulletinech novinky ze světa mezinárodního finančního výkaznictví. Obsahem těchto bulletinů jsou především nové interpretace IFRIC, návrhy nových standardů a novelizace existujících standardů aktuálně projednávané Radou pro mezinárodní účetní standardy. Dalším zajímavým tématem jsou interpretace analytických zpráv a stanovisek Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro oblast účetního výkaznictví.

Z aktuálních vydání bulletinů bychom rádi upozornili především na tato čísla:

  • IFRB-2017-16, který upozorňuje na dokončený „improvement“ projekt, v jehož rámci si IASB předsevzala zdokonalení standardů IFRS 3, IFRS 11, IAS 23 a IAS 12. Změny provedené v těchto standardech nabývají účinnosti od účetních obdobích začínajících od 1. 1. 2019.
  • IFRB-2017-12, kde najdete např. stanoviska ESMA k některým problematickým případům posuzování míry vlivu v rámci společných dohod dle IFRS 11 nebo stanovisko ESMA k alternativním přístupům k testování snížení hodnoty obchodních značek/ochranných známek.
  • IFRB-2017-07, který shrnuje změny připravované pro standard IFRS 8 Provozní segmenty.

Aktuální vydání bulletinů společně s archivem starších vydání až do roku 2013 jsou volně k dispozici na stránkách BDO Global.