IFRS:

Nové požadavky IFRS v 2016

13 ledna 2017

Nový IFR Bulletin č. 13/2016 obsahuje přehled nových požadavků Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, které společnosti poprvé použijí při sestavení účetní závěrky k 31. 12. 2016.