Publikace:

Perceptions of employee mobility in a climate of change

08 listopadu 2017

Studie Perceptions of employee mobility in a climate of change se věnuje mobilitě zaměstnanců z jejich vlastního pohledu a umožňuje tak zaměstnavatelům lépe pochopit motivace a priority, které ovlivňují rozhodování zaměstnanců.