Tax News:

Nová podoba dokumentace k transferovým cenám na Slovensku

05 dubna 2019

S ohledem na faktické dopady revidované Směrnice o transferových cenách pro nadnárodní společnosti a daňové správy OECD a zejména s cílem zjednodušit současnou podobu slovenské dokumentace k transferovému oceňování, byla na Slovensku přijata nová podoba dokumentační povinnosti na Slovensku. Více se dozvíte v tomto vydání Tax News, které naleznete ke stažení níže.