Tax News:

Nová povinnost oznamovat příjmy vyplácené nerezidentům

06 května 2019

V souvislosti s daňovým balíčkem, který nabyl účinnosti k 1. 4. 2019, jsme Vás již v předchozích vydáních Tax News upozorňovali na novou oznamovací povinnost týkající se příjmů vyplácených do zahraničí. Plátci daně vzniká povinnost oznamovat příjmy vyplácené daňovému nerezidentovi plynoucí ze zdrojů na území ČR, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň). Oznamovací povinnost se vztahuje i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice. Více se dozvíte v tomto vydání Tax News, které naleznete ke stažení níže.