Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
Tax News:

Převodní ceny – na co nezapomenout při výpočtu splatné daně

18 března 2019

Lenka Lopatová , Head of Transfer Pricing |

Je-li Váš podnik součástí nadnárodní skupiny podniků, je třeba si uvědomit, že informace z finančních výkazů využívá finanční správa k výběru subjektů ke kontrole. Pokud jsou ukazatele ziskovosti Vašeho podniku dlouhodobě nižší než statistické poměrové ukazatele ziskovosti odvětví, ve kterém na území České republiky podnikáte, je tento stav vyhodnocen jako riziko a  důvod pro zahájení daňové kontroly převodních cen. Toto mějte na zřeteli nejen při stanovení odhadu splatné daně.

Ukazatele ziskovosti stanovené na úrovní výsledku hospodaření před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) sloužící manažerům pro účely řízení podniku, finanční správa nepovažuje za dostatečně vypovídající. Jako příklad uvádím situaci, kdy se skupina rozhodla investovat do rozšíření výrobních kapacit podniku vykazujícího dlouhodobě stabilní ziskovost. Investice byla financována vnitroskupinovou půjčkou. Dle současného názoru české finanční správy musí skupina, jakožto nositel strategického rozhodnutí, garantovat podniku kompenzaci, která po zohlednění odpisů a úroků umožní dosažení čisté ziskovosti obvyklé pro dané odvětví, a to bez ohledu na skutečný náběh vytížení nových výrobních kapacit. Jste-li dlouhodobě financováni skupinou, upozorňuji, že finanční správa prostřednictvím tiskové zprávy zveřejnila svůj záměr více prověřovat oceňování finančních nástrojů. V příloze daňového přiznání  musí být kromě úroků z úvěrů uvedeny také informace o přijatých a poskytnutých bankovních a finančních zárukách. Pokud skupina poskytne ve prospěch Vašeho podniku bezúplatně finanční záruku, jde o zdanitelný majetkový prospěch. Pokud naopak Váš podnik bezúplatně poskytne spojené osobě ochrannou známku, měli byste provést odpovídající úpravu základu daně o náklady související s  nehmotným aktivem. S ohledem na výše uvedené doporučuji - ještě před schválením účetní závěrky valnou hromadou - nechat zpracovat funkční, rizikovou a srovnávací analýzu ziskovosti Vaší společnosti. Pouze tak můžete zjistit, zda Vašemu podniku vznikla povinnost upravit základ daně o narovnání cen stanovených ze skupiny. Sestavení srovnávací analýzy ziskovosti přitom nemusí být složité. Zdrojem informací o poměrových ukazatelích pro jednotlivá odvětví je databáze ORBIS (obdoba databáze AMADAEUS s rozšířeným použitím na celý svět) používaná rovněž českou finanční správou. Ve spolupráci s odborníkem na převodní ceny můžete stihnout zanalyzovat a případně upravit výši splatné daně ještě do konce června.]]>