Tax News:

Změna sazby pojistného u nemocenského pojištění

06 srpna 2019

V souvislosti se zrušením tzv. karenční doby (tj. zrušení doby prvních 3 dnů pracovní neschopnosti, za které nenáležela zaměstnanci náhrada mzdy podle §192 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Na základě této novely dochází ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění u zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a u zahraničních zaměstnanců a to o 0,2 % s platností od 1. 7. 2019. Více se dozvíte v tomto vydání Tax News, které naleznete ke stažení níže.