Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.
  • Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Whistleblowing – ochrana oznamovatelů

Jak pragmaticky zvládnout novou povinnost ochrany oznamovatelů

Praktická příručka, jak se krok za krokem připravit na novou povinnost.

 


 

Nová povinnost firem pro ochranu oznamování protiprávních jednání

Již dnes mají některé firmy nebo veřejné organizace povinnost zavést vnitřní kanál pro oznamování protiprávního jednání. Do budoucna se tato povinnost rozšíří v podstatě na všechny podniky a organizace (firmy s více jak 25 zaměstnanci, veřejný sektor atd.). Tyto požadavky vyplývají z nové evropské Směrnice (EU) 2019/1937 o ochraně oznamovatelů.

 

Co je směrnice o ochraně oznamovatelů?

Cílem směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním. Poškození veřejného zájmu má podle směrnice spočívat v porušení práva v předem definovaných oblastech, ve kterých orgány Evropské unie vykonávají svou kompetenci. Jde například o oblast veřejných zakázek, finančních služeb, praní peněz a financování terorismu, ochrany životního prostředí a další.

Ministerstvo spravedlnosti nedávno předložilo vládě návrh zákona o ochraně oznamovatelů, přičemž související povinnosti budou v České republice vymahatelné po přijetí zákona, nejpozději 17. prosince 2021.

 

Jaké vám z ní vyplývají povinnosti?

Nové povinnosti se nedotýkají jen státních organizací či velkých nadnárodních koncernů. Vnitřní oznamovací systém musí zřídit všechny firmy s 25 a více zaměstnanci. A také veřejní zadavatelé, s výjimkou obcí do 5 000 obyvatel. Podnikům i dalším subjektům přibude povinnost zavést takzvaný vnitřní oznamovací systém, tedy bezpečné postupy pro přijímání a šetření oznámení. Systém musí především utajit totožnost oznamovatelů. Rovněž budete muset určit osobu, která bude za přijímání a prošetřování oznámení odpovědná. Volba formy oznámení je v podstatě na samotném oznamovateli – musíte oznamovateli umožnit přijímat oznámení písemně i ústně. Oznamovatel má dále právo být informován o závěrech šetření do třiceti dnů ode dne přijetí oznámení.

 

Řešení BDO: Etická linka

Chod vnitřního oznamovacího systému dokážou usnadnit internetové aplikace. Dnešní technologie umožňují rychlé a jednoduché zavedení takzvané etické linky, která slouží pro podání oznámení a zároveň plní funkci helpdesku či komunikační platformy. Náš whistleblowingový nástroj umožní oznamovatelům upozornit na problémy prostřednictvím zabezpečeného formuláře. Tato určitá centralizace vám pomůže mít jednotlivá oznámení více pod kontrolou, snáze sledovat lhůty a chránit osobní údaje oznamovatelů.

Naši odborníci vám budou pravidelně připravovat zprávy o případných podáních a navrhovat vhodný postup při jejich řešení.

 

Proč zvolit naše řešení?

  • Jistota a klid: Buďte první, kdo se dozví o pochybení ve Vaší organizaci. Mějte věci pod kontrolou. Jednejte s péčí řádného hospodáře. Předejděte právním, finančním a reputačním rizikům.
  • Rychlost a jednoduchost: Webový formulář má responzivní design a je možné k němu přistupovat jak z počítače, tak tabletu nebo mobilu. Ovládání je snadné a aplikaci zvládne používat každý.
  • Diskrétnost: Předejděte zveřejňování vašich interních záležitostí na úřadech či u policie a umožněte zaměstnancům podávat oznámení na portálu určeném jen vám.
  • Efektivita: Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Spolehlivost a diskrétnost: Naše řešení garantuje nejvyšší míru ochrany identity oznamovatele.
  • Vše pod jednou střechou: Tým našich zkušených poradců v oblasti interního auditu a řízení rizik vám pomůže pokrýt celou navazující oblast řízení rizik – od přípravy interních směrnic a postupů, přes pomoc při vnitřním

 

PDF KE STAŽENÍ ZDE