Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací o souborech cookie a jak je odstranit naleznete v PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ.

Znalecké služby

Znalecký ústav společnosti BDO Znalex je specializovaný znalecký ústav pro Ekonomiku, který již více než 10 let vykonává znaleckou činnost v oboru Ekonomika s rozsáhlým znaleckým oprávněním.

Klienti si na nás cení komplexní pohled na věc, ve kterém kombinujeme společně s našimi kolegy ekonomický, daňový a právní pohled. Společně navrhujeme, případně posuzujeme a oponujeme navržené obchody či transakce.
Jak Vám můžeme pomoct?

Našich služeb využívají přední advokátní kanceláře, respektive jejich zákazníci. Velké národní i nadnárodní společnosti a také orgány státní správy včetně soudů a Policie ČR. Pro naše klienty poskytujeme služby v oblastech:

 • oceňování závodu a jeho části,
 • oceňování cenných papírů, majetkových účastí, podílů a dalšího finančního majetku,
 • oceňování nehmotného majetku (ochranné známky, patenty, know-how, licenční poplatky),
 • oceňování pohledávek,
 • posuzování účetnictví a inventarizace,
 • provádění finanční expertizy,
 • oceňování jmění pro účely přeměn obchodních společností a družstev oceňování nemovitostí,
 • provedení studie reálnosti investičního záměru,
 • analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku,
 • posuzování škod, vyčíslení majetkové újmy a ušlého zisku,
 • posuzování spravedlivých podmínek (finanční asistence),
 • provádění ekonomické due diligence, odhady hodnot společností pro jejich prodej či nákup,
 • vypracování posudků pro insolvenci,
 • způsob stanovení a stanovení převodních (zúčtovacích) cen mezi spojenými osobami (transferové ceny) – výše narovnání při převodech podnikatelských aktivit (exit charge), posuzování obvyklosti cen,
 • litigace (pomoc v soudních sporech) v rámci výše uvedených oblastí.