This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Zvyšování výkonnosti a optimalizace procesů

Optimalizace firemních procesů a výkonu firmy

Jaká je situace na trhu?

Náročné konkurenční prostředí nutí manažery neustále zvyšovat provozní i ekonomickou výkonnost společnosti. Ale aby bylo možné dlouhodobě zvyšovat výkon, firma musí mít nastavené efektivní firemní procesy a vhodný systém řízení. Jedině tak je možné převést strategii z papíru do každodenní praxe.

Často se setkáváme s tím, že společnost jednoduše neustojí svůj přirozený rozvoj. Neustále se zvyšují nároky a potřeby zákazníků, zpřísňují se tržní podmínky, služby a produkty dané firmy jsou složitější a je jich víc. Snadno se pak ztrácí přehled o výkonnosti firmy – všechen čas se věnuje každodenní operativě a nezbývá prostor pro realizaci klíčových cílů do budoucnosti. Co se stane dál? Společnost funguje neefektivně, zhorší se její ekonomika a vzrostou náklady. Do začarovaného kruhu se společnost dostane ve chvíli, kdy začnou být nespokojení i zákazníci a objeví se demotivace zaměstnanců.

S čím Vám pomůžeme?

Pomáháme našim klientům s vnitřní optimalizací podnikových procesů, navrhujeme pro ně systémy řízení a odhalujeme místa, kde jim utíkají firemní náklady. Naším společným cílem pak je, aby se výkonnost klientovy společnosti zvedla a aby se maximalizovala návratnost jeho investicí právě do poradenských služeb. Fungujeme na bázi výkonnostní odměny pro poradce z dosaženého efektu pro klienta.

Co řešíme nejčastěji?

  • Optimalizace podnikových procesů
  • Optimalizace organizace a systému řízení
  • Zvyšování výnosů a snižování podnikových nákladů
  • Centra sdílených služeb
  • Lean Six Sigma / Lean management