Ověření regulace platebních služeb - PSD2

Nová evropská směrnice o platebních službách, známá také pod zkratkou PSD2, nahradila první směrnici o regulaci platebních služeb ve vnitřním trhu a nastavuje přísná pravidla zabezpečení a práce s daty poskytovatelů finančních služeb. 

Mezi povinnosti vycházející z povinosti zjednodušení, zrychlení a zlepšení otevřené komunikace se zákazníkem a silného ověření klientů je audit bezpečnostních opatření. Tuto povinnost mají všichni poskytovatelé platebních služeb.

Audit bezpečnostních metod musí být proveden nezávislým auditorem v obdobné frekvenci jako v případě finančního auditu. Další povinnosti jsou v případě aplikování výjimky z aplikování SCA na základě TRA. V tomto případě musí být proveden v prvním roce audit metodiky a následně alespoň jednu za tři roky.

Naše služby zahrnují zejména:

  • Předběžný audit a doporučení
  • Interní audit souladu zabezpečení s předpisy PSD2
  • Externí audit transakčních rizik – TRA audit
  • Externí audit bezpečnostních opatření 
  • Konzultace a podpora

 

Stáhnout leták