• Russian desk

Russian desk

Poslání BDO Russian desk:

Flexibilita, kreativita a spolehlivost v našem přístupu k ruským firmám v České republice.

Vize BDO Russian desk:

Naší vizí je být lídrem díky vynikajícím službám klientům. Naším cílem je předvídat Vaše potřeby a přistupovat k analýze nepředpojatě, a tím pro Vás, naše klienty, zajistit ty nejlepší výsledky.

Preferujeme otevřenou a promptní komunikaci a vybavenost našich týmů tak, abychom zcela plnili naše sliby.

Cíle BDO Russian desk:

 • Být obchodním partnerem ruských společností v České republice
 • Tvořit konstruktivní a efektivní řešení jakýchkoli problémů
 • Poskytovat spojení a efektivní koordinaci mezi Ruskými společnostmi a místními specialisty
 • Poskytovat našim klientům širokou škálu komplexních služeb

Strategie BDO Russian desk

Prostřednictvím sítě kvalifikovaných rusky-mluvících profesionálů žijících v České republice zajišťujeme, že s ruskými klienty sdílíme kulturní hodnoty a současně eliminujeme jazykové a kulturní rozdíly pro podporu jejich podnikatelských potřeb v České republice. Uplatňováním sdílených technologií a znalostí v rámci mezinárodní sítě BDO vytváříme hodnotu pro naše zákazníky.

Čím se lišíme?

 • Náš tým tvoří kvalifikovaní rusky-mluvící profesionálové, díky čemuž má náš tým hluboké znalosti o evropské a ruské kultuře a o překážkách, s nimiž se můžete v České republice setkat.
 • Chápeme a bereme ohled na potřeby společností a jednáme flexibilně, abychom zajistili minimální narušení provozu během plnění zakázek.
 • Poměr našich odborných pracovníků k partnerům je nižší než u našich hlavních konkurentů, což umožňuje aktivní zapojení partnerů do auditu.
 • Jsme schopni spolupracovat s vedením společnosti při plánování vhodných kontrolních postupů. K identifikaci rozhodujících operačních procesů a souvisejících rizik používáme nástroje mapování rizik, které pomáhají managementu se správou a řízením společnosti.
 • Spolupracujeme s naším technickým týmem, abychom zajistili včasné řešení případných problémů.

Naše silné stránky

 • Silná mezinárodní síť ve spojení s individuálním, lokálně orientovaným přístupem ke každému klientovi.
 • Vysoká úroveň vstupů poskytnutých vedoucími pracovníky a partnery, kteří znají Vaši firmu.
 • Kvalita služeb zajištěna sofistikovaným systémem robustního akreditačního procesu a postupy kontroly kvality v celé mezinárodní síti BDO.
 • Úroveň našich softwarových nástrojů patří mezi nejlepší v tomto sektoru
 • Možnost využití mezinárodních odborníků s širokým spektrem specializací a poskytování komplexních služeb pro mezinárodní společnosti a státní podniky

BROŽURA BDO RUSSIAN DESK

Klikněte pro stažení

UŽITEČNÉ ODKAZY

Ruská Obchodní Komora v České republice