This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

Existence daně z přidané hodnoty, její legislativa i aplikace proniká do všech oblastí většiny oborů podnikatelské činnosti a zásadním způsobem ovlivňuje každodenní fungování podnikatelských subjektů a jejich obchodní operace realizované v tuzemsku i zahraničí. Navíc je tato problematika v podmínkách české legislativy i běžné praxe formována právní úpravou Evropské unie, která tuto daňovou oblast v poslední době pro české i zahraniční podnikatelské subjekty ve významné míře zkomplikovala oproti nedávné minulosti. Orientaci podnikatelských subjektů v oblasti aplikace daně z přidané hodnoty navíc stěžuje i skutečnost, že každý členský stát v Evropské unii má svou vlastní daňovou legislativu a odlišné sazby daně z přidané hodnoty.

Uvědomujeme si, že v případě uskutečňování podnikatelské činnosti v rámci České republiky nebo i v zahraničí je naprosto nezbytné mít náklady spojené s aplikací daně z přidané hodnoty a dodržováním právních předpisů pod kontrolou, proto nabízíme naše daňové poradenské služby ve vztahu ke všem situacím, které mohou v oblasti nepřímého zdanění nastat.

Nabízíme důkladnou asistenci při provedení analýzy podnikání za účelem identifikace veškerých eventuálních daňových rizik a uplatnění možných optimalizačních postupů. Naší hlavní prioritou v této oblasti je usnadnění orientace našich klientů v oblasti aplikace DPH při jejich obchodování se zbožím a službami v tuzemsku i zahraničí, vyhovění všem legislativním požadavkům v této oblasti z pohledu zahraničních právních úprav DPH a rovněž dosažení vylepšení peněžních toků našich klientů.

Naše dlouhodobá praxe v oblasti aplikace daně z přidané hodnoty a letité zkušenosti našich odborníků v tomto oboru je více než dostatečnou kvalifikací vedoucí k Vaší plné spokojenosti.

Naše odborné poradenské služby v oblasti DPH tak standardně zahrnují:

  • provádění kontrol správnosti uplatňování DPH v rámci transakcí klienta
  • poskytování různých poradenských služeb v oblasti DPH a posouzení jednotlivých aplikovatelných obchodních alternativ s případným doporučením ohledně jejich souvisejících eventuálních daňových dopadů v tuzemsku i zahraničí
  • provádění analýzy rizik spojených s DPH
  • registrace a deregistrace k dani z přidané hodnoty v ostatních zemích
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
  • realizaci DPH auditu zahrnujícího standardně např. posouzení správnosti základních transakcí majících vliv na daň z přidané hodnoty či transakcí specifických pro klienta