• Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty

Existence daně z přidané hodnoty, její legislativa i aplikace proniká do všech oblastí většiny oborů podnikatelské činnosti a zásadním způsobem ovlivňuje každodenní fungování podnikatelských subjektů a jejich obchodní operace realizované v tuzemsku i zahraničí. Navíc je tato problematika v podmínkách české legislativy i běžné praxe formována právní úpravou Evropské unie, která tuto daňovou oblast v poslední době pro české i zahraniční podnikatelské subjekty ve významné míře zkomplikovala oproti nedávné minulosti. Orientaci podnikatelských subjektů v oblasti aplikace daně z přidané hodnoty navíc stěžuje i skutečnost, že každý členský stát v Evropské unii má svou vlastní daňovou legislativu a odlišné sazby daně z přidané hodnoty.

Uvědomujeme si, že v případě uskutečňování podnikatelské činnosti v rámci České republiky nebo i v zahraničí je naprosto nezbytné mít náklady spojené s aplikací daně z přidané hodnoty a dodržováním právních předpisů pod kontrolou, proto nabízíme naše daňové poradenské služby ve vztahu ke všem situacím, které mohou v oblasti nepřímého zdanění nastat.

Nabízíme důkladnou asistenci při provedení analýzy podnikání za účelem identifikace veškerých eventuálních daňových rizik a uplatnění možných optimalizačních postupů. Naší hlavní prioritou v této oblasti je usnadnění orientace našich klientů v oblasti aplikace DPH při jejich obchodování se zbožím a službami v tuzemsku i zahraničí, vyhovění všem legislativním požadavkům v této oblasti z pohledu zahraničních právních úprav DPH a rovněž dosažení vylepšení peněžních toků našich klientů.

Naše dlouhodobá praxe v oblasti aplikace daně z přidané hodnoty a letité zkušenosti našich odborníků v tomto oboru je více než dostatečnou kvalifikací vedoucí k Vaší plné spokojenosti.

Naše odborné poradenské služby v oblasti DPH tak standardně zahrnují:

  • provádění kontrol správnosti uplatňování DPH v rámci transakcí klienta
  • poskytování různých poradenských služeb v oblasti DPH a posouzení jednotlivých aplikovatelných obchodních alternativ s případným doporučením ohledně jejich souvisejících eventuálních daňových dopadů v tuzemsku i zahraničí
  • provádění analýzy rizik spojených s DPH
  • registrace a deregistrace k dani z přidané hodnoty v ostatních zemích
  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
  • realizaci DPH auditu zahrnujícího standardně např. posouzení správnosti základních transakcí majících vliv na daň z přidané hodnoty či transakcí specifických pro klienta