• Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů právnických osob

Daně byly, jsou a budou každodenní a trvalou součástí života každého podnikatelského subjektu. Nemusejí nutně znamenat noční můru pro vedoucí pracovníky či management obchodních společností. Naše služby Vám umožní se bez problémů a jednoduše vypořádat se všemi aspekty zdaňování příjmů právnických osob a efektivně zmírnit rizika či úroveň daňového zatížení. Efektivita a optimalizace plnění daňových povinností nepochybně přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a naplňování podnikatelských záměrů obchodních společností a jiných právnických osob.  

Jsme připraveni Vám prostřednictvím poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy komplexní servis při aplikaci daně z příjmů právnických osob, včetně daňového plánování pro specifika jednotlivých odvětví nebo obchodních společností (restrukturalizace, převodní ceny - Transfer Pricing). Zároveň se v tomto ohledu specializujeme na samotnou přípravu a podání či kontrolu daňového přiznání právnických osob.

Poskytujeme následující okruhy služeb:

 • kontrola daňových přiznání, která standardně zahrnuje:
  •      posouzení daňového přiznání klienta
  •      diskuzi nad vybranými a problematickými oblastmi daňového přiznání
  •      případnou kalkulaci výše daňové povinnosti
  •      prezentaci hlavních oblastí daňového přiznání pro potřeby vedení   společnosti
 • zpracování a podání daňových přiznání, které standardně zahrnuje:
  •      kontrolu oblastí rozhodných pro kalkulaci daně před uzavřením účetních knih
  •      kalkulaci daně a vyplnění formuláře daňového přiznání
  •      diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi
  •      identifikaci rizikových oblastí, jejich správné daňové ošetření a optimalizace
  •      memorandum o přípravě daňového přiznání
  •      prezentace hlavních oblastí daňového přiznání pro představenstvo společnosti
  •      podání daňového přiznání na finanční úřad.
 • identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti
 • daňová optimalizace veškerých plánovaných operací a restrukturalizačních procesů v rámci stávajících podnikových struktur klientů
 • strategické daňové plánování ve vztahu k stávajícím strukturám podniků klienta a jejich optimalizace pro účely nastavení efektivní daňové situace klienta
 • určení možností pro řízení daňové pozice
 • identifikaci kritických faktorů v rámci každodenního fungování klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů)