This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Daně z příjmů právnických osob

Daně z příjmů právnických osob

Daně byly, jsou a budou každodenní a trvalou součástí života každého podnikatelského subjektu. Nemusejí nutně znamenat noční můru pro vedoucí pracovníky či management obchodních společností. Naše služby Vám umožní se bez problémů a jednoduše vypořádat se všemi aspekty zdaňování příjmů právnických osob a efektivně zmírnit rizika či úroveň daňového zatížení. Efektivita a optimalizace plnění daňových povinností nepochybně přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a naplňování podnikatelských záměrů obchodních společností a jiných právnických osob.  

Jsme připraveni Vám prostřednictvím poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy komplexní servis při aplikaci daně z příjmů právnických osob, včetně daňového plánování pro specifika jednotlivých odvětví nebo obchodních společností (restrukturalizace, převodní ceny - Transfer Pricing). Zároveň se v tomto ohledu specializujeme na samotnou přípravu a podání či kontrolu daňového přiznání právnických osob.

Poskytujeme následující okruhy služeb:

 • kontrola daňových přiznání, která standardně zahrnuje:
  •      posouzení daňového přiznání klienta
  •      diskuzi nad vybranými a problematickými oblastmi daňového přiznání
  •      případnou kalkulaci výše daňové povinnosti
  •      prezentaci hlavních oblastí daňového přiznání pro potřeby vedení   společnosti
 • zpracování a podání daňových přiznání, které standardně zahrnuje:
  •      kontrolu oblastí rozhodných pro kalkulaci daně před uzavřením účetních knih
  •      kalkulaci daně a vyplnění formuláře daňového přiznání
  •      diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi
  •      identifikaci rizikových oblastí, jejich správné daňové ošetření a optimalizace
  •      memorandum o přípravě daňového přiznání
  •      prezentace hlavních oblastí daňového přiznání pro představenstvo společnosti
  •      podání daňového přiznání na finanční úřad.
 • identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti
 • daňová optimalizace veškerých plánovaných operací a restrukturalizačních procesů v rámci stávajících podnikových struktur klientů
 • strategické daňové plánování ve vztahu k stávajícím strukturám podniků klienta a jejich optimalizace pro účely nastavení efektivní daňové situace klienta
 • určení možností pro řízení daňové pozice
 • identifikaci kritických faktorů v rámci každodenního fungování klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů)