This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Daňové poradenství

Daňové poradenství

Disponujeme bohatými odbornými zkušenostmi, vysokou úroveni technických znalostí a bezpečnou orientací v související legislativě na lokální i globální úrovni. Naším primárním cílem je poskytovat daňové poradenské služby prvotřídní kvality s ohledem na individuální potřeby každého klienta, kterému vždy vybíráme tu nejvhodnější daňovou strategii při řešení daňových záležitostí.

Nabízíme v každém ohledu flexibilní a vstřícný přístup, rychlé, pružné a administrativně efektivní jednání a v neposlední řadě bohaté zkušenosti se všemi aspekty daňové problematiky obchodních společností i fyzických osob.

Nabízíme veškeré druhy zdanění uplatňované v prostředí České republiky a odbornou pomoc také v mezinárodních daňových záležitostech, zejména při nastavování přeshraničních daňových struktur.

Naše daňové poradenství představuje komplexní balíček odborných služeb, které umožní minimalizovat daňové zatížení ve vztahu ke všem druhům zdanění a povede k optimálnímu nastavení a plnění daňových povinností klienta.

V oblasti komplexního daňového poradenství naše klienty informujeme měsíčním souhrnem podstatných přijímaných i navrhovaných legislativních změn v českých účetních i daňových předpisech BDO TAX News.

Daně jsou výdajem, kterému se nevyhne žádný podnikatel ani společnost, potažmo běžný občan. Naši odborníci se plně věnují daňové problematice a efektivně přispívají k tomu, aby případný čas strávený nad plněním daňových povinností, kontroly nebo dokonce penalizace byl v minimálním rozmezí. Jako dlouholetí odborníci v daňovém oboru jsme plně připravení eliminovat potencionální riziko a daňové zatížení našich klientů.  

Portfolio našich služeb zahrnuje celé spektrum daňového poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a nepřímých daní. Součástí portfolia jsou služby zastupování ve sporech se správci daně, v řízení správním i soudním, včetně souvisejících podání za účelem plného respektování práv klienta. Tyto služby realizujeme vlastními zaměstnanci i prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.