• Daňové poradenství

Daňové poradenství

Disponujeme bohatými odbornými zkušenostmi, vysokou úroveni technických znalostí a bezpečnou orientací v související legislativě na lokální i globální úrovni. Naším primárním cílem je poskytovat daňové poradenské služby prvotřídní kvality s ohledem na individuální potřeby každého klienta, kterému vždy vybíráme tu nejvhodnější daňovou strategii při řešení daňových záležitostí.

Nabízíme v každém ohledu flexibilní a vstřícný přístup, rychlé, pružné a administrativně efektivní jednání a v neposlední řadě bohaté zkušenosti se všemi aspekty daňové problematiky obchodních společností i fyzických osob.

Nabízíme veškeré druhy zdanění uplatňované v prostředí České republiky a odbornou pomoc také v mezinárodních daňových záležitostech, zejména při nastavování přeshraničních daňových struktur.

Naše daňové poradenství představuje komplexní balíček odborných služeb, které umožní minimalizovat daňové zatížení ve vztahu ke všem druhům zdanění a povede k optimálnímu nastavení a plnění daňových povinností klienta.

V oblasti komplexního daňového poradenství naše klienty informujeme měsíčním souhrnem podstatných přijímaných i navrhovaných legislativních změn v českých účetních i daňových předpisech BDO TAX News.

Daně jsou výdajem, kterému se nevyhne žádný podnikatel ani společnost, potažmo běžný občan. Naši odborníci se plně věnují daňové problematice a efektivně přispívají k tomu, aby případný čas strávený nad plněním daňových povinností, kontroly nebo dokonce penalizace byl v minimálním rozmezí. Jako dlouholetí odborníci v daňovém oboru jsme plně připravení eliminovat potencionální riziko a daňové zatížení našich klientů.  

Portfolio našich služeb zahrnuje celé spektrum daňového poradenství ve všech oblastech zdanění právnických a fyzických osob, mezinárodního zdanění a nepřímých daní. Součástí portfolia jsou služby zastupování ve sporech se správci daně, v řízení správním i soudním, včetně souvisejících podání za účelem plného respektování práv klienta. Tyto služby realizujeme vlastními zaměstnanci i prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.